Reguli și Condiții

Condiții de Înregistrare

Licența de vânătoare

Vânătorii străini trebuie să beneficieze de o licență de vânătoare validă sau un permis de vânătoare valid în țara de proveniență pe toată perioada în care vor vâna în România.

Asigurare de accidente

Vânătorii străini trebuie să beneficieze de o asigurare de accidente internațională validă împotriva accidentelor posibile în timpul partidei de vânătoare.

Permis de armă de vânătoare

Vânătorii străini trebuie sa aibă un permis de armă de vânătoare valabil pentru întreaga perioadă în care vor fi în România.

Persoanele care doresc să vâneze în România și însoțitorii din grup, trebuie să cunoască și să accepte toate regulile și condițiile de vânătoare din țara noastră, precum și prețurile pentru vânătoare și servicii ale firmei noastre.

Conform legilor române, solicitanții trebuie să fie membri ai unei societăți de vânătoare din țara de domiciliu și să posede o asigurare de accidente pentru ei și terți, valabilă și în România. Firma noastră nu răspunde de eventualele daune provocate prin orice fel de accidente sau indiferent ce alt eveniment deosebit vânătorilor sau terților pe toată durata sejurului în România.

Firma noastră efectuează înscrieri pentru vânătoare și rezolvă formalitățile de intrare a vânătorilor în România, pe baza comenzii de înscriere semnată de solicitant și transmisă nouă cu cel puțin 40 de zile înainte de data efectuării vânătorii. Pentru a putea fi rezervată comanda dumneavoastră, este necesar să plătiți în prealabil în contul nostru următoarele taxe:

Un avans de 30% din valoare estimată a vânătorii și a serviciilor comandate.

Firma noastră va confirma comanda Dvs. în timpul cel mai scurt, cu respectarea în limita posibilului a solicitărilor, garantând existența în terenul de vânătoare a vânatului și a trofeelor solicitate.

În vederea obținerii permisului de intrare în România, a vânătorilor cu arme și cartușe, după primirea confirmării, solicitantul va trebui să transmită, cu cel puțin 15 zile înainte de data sosirii, toate datele cerute de noi prin scrisoarea de confirmare.

În cazul în care solicitantul amână sau anulează comanda, indiferent de motiv sau perioadă, taxa de înscriere nu se restituie. Comenzile pot fi anulate făra penalizare, cu minim 30 de zile înaintea datei anunțate pentru sosirea vânătorilor.

Plata depusă nu este rambursabilă, dar poate fi transferată în altă vânătoare în același sezon sau în următorul.

În caz de forță majoră dovedită ( furtună, ceață, inundații, evanimente imprevizibile și insurmontabile), părțile sunt exonerate de obligațiile asumate și confirmate, fără penalizări. Persoana care semnează comanda de înscriere este considerată împuternicit al tuturor însoțitorilor înscriși în comandă.

Formalitați și Condiții de Călătorie

Aprobarea de intrare în România, cu arme și cartușe, se va emite prin intervenția noastră, având la bază datele transmise de dumneavoastră, cu 15 zile înainte. Conform legislației pot fi introduse în România maxim 100 de cartușe cu glonț sau alice pentru fiecare armă, iar un vânător poate avea maxim 2 arme. Câinele de vânătoare poate fi adus în România însoțit de certificat sanitar-veterinar care să nu fie mai vechi de 10 zile înainte de data intrării în țară. Câinele trebuie să fie vaccinat contra turbării, cu cel puțin 1 lună și cel mult 12 luni înaintea datei intrării în România.

Derularea Vânătorii. Protocolul De Vânătoare

În terenul de vânătoare veți fi însoțit de personal calificat, asigurat de autoritățile silvice din zonă. Prepararea, curățirea și ambalarea trofeelor vânate, se face de către organizatori prin personalul silvic specializat. Măsurarea și evaluarea trofeelor se va efectua de o comisie județeană formată din specialiști autorizați, în prezența vânătorului.

După fiecare partida de vânătoare se va încheia un protocol în care se va înscrie vânatul împușcat, mărimea trofeelor, vânatul rănit., focurile greșite, taxa de organizare.

Din valoarea totală a acțiunii de vânătoare, se va scădea avansul de 30% achitat anticipat.

Plata finală se va efectua cash la încheierea vânătorii, după evaluarea trofeului.

Prin semnătura sa pe protocol, clientul confirmă corectitudinea datelor înscrise în acesta.

Eventualele reclamații se pot face numai în terenul de vânătoare, unde se va concilia și rezolva litigiile apărute. Pentru litigiile privind trofeele de vânat, nerezolvate la fața locului, se va apela la Comisia Națională de Evaluare a Trofeelor de Vânat, a cărei hotărâre este definitivă. Litigiile nerezolvate se vor menționa în protocolul de vânătoare. Trofeele pot fi luate de vânători, numai însoțite de documentele de proveniență și transport, după achitarea tuturor taxelor.