Adatvédelmi Szabályzat

Ez a Weboldal bizonyos Személyes Adatokat gyűjt a Felhasználótól.

A Személyes Adatokat az alábbi célokra gyűjtjük és a következő szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek:

Szabályzati Tartalom

Analytics
Google Analytics and Google Google Analytics és Google Analytics anonimizált IP-címmel
Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok

Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
Kapcsolatfelvételi űrlap
Személyes adatok: cégnév, e-mail cím, utónév, vezetéknév és telefonszám
Tartalom megjelenítése külső platformokról
Google Betűtípusok
Személyes Adatok: Felhasználási Adatok és különböző típusú Adatok a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint
Google Térkép widget
Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok
Címkekezelés
Google Tag Manager
Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok

Tulajdonos és Adatfelügyelő Elérhetőség
S.C ProLight Hunt S.R.L. [Romania Hunting]
410170 ORADEA, Bihor, Romania, Sofiei u. 17 sz.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: J5/3111/2017
EGYEDI AZONOSÍTÓ: 38610740
office@romania-hunting.com

Teljes adatvédelmi szabályzat

Tulajdonos és Adatfelügyelő Elérhetőség
S.C ProLight Hunt S.R.L. [Romania Hunting]
410170 ORADEA, Bihor, Romania, Sofiei u. 17 sz.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: J5/3111/2017
EGYEDI AZONOSÍTÓ: 38610740
office@romania-hunting.com

A begyűjtésre kerülő Adatok típusai

A Weboldal, sajátkezűleg vagy egy harmadik féltől származó szolgáltatás által begyűjtésre kerülő Személyes Adattípusai között megtalálhatóak a Cookie-k (Sütik), Felhasználási Adatok, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, cégnév és az e-mail cím.

Az összegyűjtött Személyes Adatok minden egyes típusát az adatvédelmi szabályzat külön fejezetben, vagy az Adatgyűjtés előtti speciális magyarázó szövegben taglal.
A Személyes Adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Felhasználási Adatok esetében automatikus módon kerülnek begyűjtésre jelen Weboldal használatakor.
Abban az esetben, ha nincs külön meghatározva, jelen Weboldal által kért összes Adat kötelező jellegű. Az Adatok átadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a Weboldal szolgáltatásnyújtását. Abban az esetben, amikor jelen Weboldal konkrét módon kifejti, hogy bizonyos Adatok nem kötelezőek, a Felhasználónak jogában áll nem megadni azokat anélkül, hogy ennek következményei lennének a Szolgáltatás elérhetőségével vagy működésével kapcsolatban.
Az a Felhasználó, aki nem biztos abban, hogy mely Személyes Adatok kötelező jellegűek, megkérdezheti a Tulajdonost.
A Sütik, vagy egyéb nyomkövető eszközök a jelen Weboldal általi használata, illetve egy harmadik fél szolgáltatásainak tulajdonosa, aki jelen Weboldalt veszi szintén igénybe, a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosítására szolgál, a jelen dokumentumban leírt egyéb célok mellett és a Süti szabályzatban, ha az elérhető.

A Felhasználó felelős egy harmadik személy Személyes Adataiért, ha azok jelen Weboldal által kerültek begyűjtésre, közzétételre vagy megosztásra, és megerősíti, hogy rendelkezik a harmadik fél hozzájárulásával ahhoz, hogy az Adatokat a Tulajdonos rendelkezésére bocsássa.

Az Adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozás módjai
A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megakadályozza az Adatok jogosulatlan hozzáférését, közzétételét, módosítását vagy jogosulatlan megsemmisítését.
Az Adatfeldolgozást számítógépes és / vagy informatikai eszközök segítségével végzik, a szervezeti előírásoknak megfelelően és kizárólagosan a feltüntetett célok végett. A Tulajdonoson kívül, bizonyos esetekben, az Adatok elérhetővé válhatnak egy konkrét, a Weboldal működésével megbízott személy (aki a következő beosztások egyikében dolgozik: honlap igazgatás, értékesítés, marketing, jogi, rendszergazda) vagy akár külső felek számára is (például egy harmadik fél, aki technikai segítséget nyújt, postai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, hírközlési ügynökségek), akik, szükség esetén, a Tulajdonos által kinevezett Adatfeldolgozókként működnek. Jelen felsorolt felek frissített listáját a Felhasználó bármikor kikérheti a Tulajdonostól.

A feldolgozás jogalapja
A Tulajdonos a Felhasználóval kapcsolatos Személyes Adatokat akkor dolgozhat fel, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényesül:

 • A Felhasználó egy vagy több konkrét okból kifolyólag hozzájárult. Megjegyzés: Bizonyos jogszabályok értelmében a Tulajdonos jogosult a Személyes Adatok feldolgozására mindaddig, amíg a Felhasználó nem kifogásolja az ilyen feldolgozást (“letilt”) anélkül, hogy beleegyezésre vagy a következő jogalap bármelyikére hivatkozna. Ez azonban nem alkalmazandó, amikor a Személyes Adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik;
 • Adatszolgáltatásra van szükség a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és / vagy az egyezmény előtti szerződéses kötelezettségek végrehajtásához;
 • a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy a Tulajdonos megfeleljen bizonyos jogi kötelezettségnek;
 • a feldolgozás olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely közérdekből történik vagy olyan hivatalos hatósági jogkör gyakorlását szolgálja, amivel a Tulajdonos volt felruházva;
 • a feldolgozásra azért van szükség, hogy a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekei érvényesüljenek.

Minden esetben a Tulajdonos szívesen segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösképpen azt, hogy a Személyes Adatok megadásának törvényes alapja van, vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges kritérium.

A feldolgozás helye
Az Adatokat a Tulajdonos irodaépületében és minden olyan helyen dolgozzák fel, ahol a folyamatban érintett felek találhatóak.

A Felhasználó lakhelyétől függően az adatátvitel maga után vonhatja a Felhasználó Adatainak más országba történő átvitelét. Ha a Felhasználó többet szeretne megtudni az átadott Adatok feldolgozásának helyéről, ellenőrizheti a Személyes Adatok feldolgozásával kapcsolatos részleteket az adatvédelmi szabályzatban.

A Felhasználónak joga van megismerni az adatátvitel jogalapját egy, az Európai Unión kívüli országba vagy olyan nemzetközi intézményhez, ami a nemzetközi közjog hatálya alá tartozik, illetve olyan szervezethez, ami két vagy több ország megegyezése alapján jött létre, például az ENSZ. Valamint jogában áll a meghozott biztonsági intézkedésekről is értesülni, amiket a Tulajdonos az Adatok védelme érdekében tett.

Ha ilyen adatátvitelre kerül sor, a Felhasználó annak minden részletéről értesülhet azáltal, hogy elolvassa jelen dokumentum erre vonatkozó részeit, vagy érdeklődhet a Tulajdonostól az elérhetőségnél megadott információk felhasználásával.

Megőrzési idő
A Személyes Adatokat addig dolgozzák fel és tárolják, amíg az szükséges a kezdeti adatgyűjtési céloknak megfelelően.

Tehát:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez szükséges begyűjtött Személyes Adatokat addig kell megőrizni, amíg a szerződésben vállaltak teljes mértékben nem teljesültek.
 • A Tulajdonos jogos érdekeinek megvalósítása céljából összegyűjtött Személyes Adatokat az ilyen célok eléréséhez szükséges ideig meg kell őrizni. A Felhasználók konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos jogos érdekeit illetően jelen dokumentum erre vonatkozó részeiben vagy a Tulajdonoshoz is fordulhatnak felvilágosításért.

A Tulajdonosnak lehetősége nyílik arra, hogy hosszabb ideig megőrizze a Személyes Adatokat, ha a Felhasználó hozzájárult az ilyen típusú feldolgozáshoz, és ha a hozzájárulást nem vonja vissza. Ezen túlmenően, a Tulajdonos kötelezhető a Személyes Adatok hosszabb ideig történő megőrzésére, ha ez egy jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges vagy hatósági utasításra történik.

A megőrzési idő lejárta után a Személyes Adatok letörlésre kerülnek. Ezért az Adatokhoz való hozzáférés joga, a törléshez való jog, a rektifikáláshoz való jog és az adatátvitelhez való jog nem érvényesíthető a megőrzés időszakának lejárta után.

Az adatfeldolgozás céljai

A Felhasználóval kapcsolatos Adatokat összegyűjtik, hogy azok a Tulajdonos Szolgáltatásait biztosítsák és a következő célokat szolgálják: Analytics, Tartalom megjelenítése külső platformokon, Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval és a címkekezelés.

A Felhasználó további részletes információkat talál a feldolgozás hasonló jellegű céljáiról, valamint a jól meghatározott célokra használt konkrét Személyes Adatokról a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban.

Részletes információk a Személyes Adatok feldolgozásáról

A Személyes Adatokat a következő célokra gyűjtik és szolgáltatásokra használják:

Analytics

Jelen részbe foglalt szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a webes forgalmat, és felhasználhassa azt a Felhasználói viselkedés nyomon követésére.

Google Analytics (Google Inc.)
A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google az összegyűjtött Adatokat arra használja, hogy a gyakorlatba ültetett Weboldalt nyomon kövesse és vizsgálja, annak tevékenységéről jelentéseket készítsen és a többi Google szolgáltatással osztja azokat meg.
A Google az összegyűjtött Adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatában szereplő reklámok kontextualizálására és személyre szabására.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.
A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekOpt Out (Letiltás). Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Google Analytics anonimizált IP-címmel (Google Inc.)
A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google az összegyűjtött Adatokat arra használja fel, hogy a gyakorlatba ültetett Weboldalt nyomon kövesse és vizsgálja, annak tevékenységéről szóló jelentéseket készít és a többi Google szolgáltatással osztja azokat meg.
A Google az összegyűjtött Adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatában szereplő reklámok kontextualizálására és személyre szabására.
A Google Analytics ezen integrációja névtelenné teszi, azaz elrejti az IP-címét. Úgy működik, hogy rövidíti a felhasználók IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró, államokban. Csak kivételes esetekben küldik el a teljes IP-címet a Google szerverére, és rövidítik az Egyesült Államokon területén belül is.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.
A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekOpt Out (Letiltás). Az Adatvédelmi Pajzs tagja

A Felhasználóval való kapcsolattartás

Kapcsolatfelvételi űrlap (jelen Weboldal)

A Felhasználó azáltal, hogy kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot az Adataival, felhatalmazását adja a Weboldalnak, ami arra használja az adatokat, hogy a Felhasználó információ kérésére, árajánlatkérésére, vagy bármely más típusú kérésére, amint az az űrlap fejlécében feltüntetésre kerül, választ küldjön.
A begyűjtött Személyes Adatok : cégnév, e-mail cím, keresztnév, vezetéknév és telefonszám.

Tartalom megjelenítése külső platformokról

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat a Felhasználó közvetlenül a Weboldalon tekintse meg, amire reagálni is tud.
Ez a fajta szolgáltatás továbbra is gyűjthet webes forgalmi adatokat azoknak az oldalaknak, ahol a szolgáltatás telepítve volt, akkor is, ha a Felhasználók nem használják azt.

Google Betűtípusok(Google Inc.)
A Google Betűtípusok egy olyan betűtípus-megjelenítési szolgáltatás, amelyet a Google Inc. biztosít, és amely lehetővé teszi ezen Weboldal számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalára.
Begyűjtött Személyes Adatok: Felhasználasi Adatok és különböző, más típusú Adatok, a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Google Térkép widget (Google Inc.)
A Google Térkép egy olyan térkép megjelenítési szolgáltatás, amelyet a Google Inc. szolgáltat, és lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalába.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Címkekezelés

Ez a fajta szolgáltatás segíti a Tulajdonost a Weboldalhoz szükséges címkék vagy parancsfájlok központosított kezelésében.
Ennek eredményeképpen a Felhasználók Adatai bekerülnek a szolgáltatások rendszerébe, ami bizonyos esetekben ezen Adatok visszatartásához vezethet.

Google Tag Manager (Google LLC)
A Google Tag Manager egy címkézési szolgáltatás, amelyet a Google LLC biztosít.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Hőtérkép és munkamenet felvétel

A hőtérkép szolgáltatásokat olyan honlapon belüli oldal területeinek megjelenítésére használják, ahol a Felhasználó leggyakrabban mozgatja az egeret vagy kattint. Ez kihangsúlyozza a legnagyobb érdeklődési pontokat. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a webes forgalom nyomon követését és elemzését, valamint nyomon követik a Felhasználó site-on belüli viselkedését.
Néhány ilyen szolgáltatás rögzítheti a munkameneteket, és elérhetővé teheti őket a későbbi vizuális lejátszása céljából.

Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)
A Smartlook a Smartsupp.com, s.r.o. által biztosított hőtérkép és munkamenet felvételére alkamas szolgáltatás.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik, Felhasználási Adatok, és különböző típusú Adatok, amik a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben kerültek meghatározásra..

A feldolgozás helye: Csehország – Adatvédelemi irányelvek. – Opt Out (Letiltás)

Interakció élő online chat platformokon

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a site oldalain közvetlenül interakcióba lépjen egy harmadik fél által biztosított élő online chat (csevegő) platformjával, annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen a Honlap ügyfélszolgálatával, illetve vele is felvegyék a kapcsolatot.
Ha az egyik ilyen szolgáltatás telepítésre került, böngészési és Felhasználási Adatokat gyűjthet azokon az oldalakon, ahol telepítve volt, még abban az esetben is, amikor a Felhasználó nem használja aktívan a szolgáltatást. Ráadásul az élő chat beszélgetések naplózhatók.

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)
Facebook Messenger Customer Chat olyan szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. biztosít, és lehetővé teszi a Facebook Messenger élő chat platformon való interakciót.
Begyűjtött Személyes Adatok: Névjegy, Sütik, Felhasználási Adatok, és olyan Adatok, amelyek a szolgáltatás közben kerünek közlésre.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelemi irányelvek. Az Adatvédelmi Pajzs tagja

A Felhasználó jogai

A Felhasználó bizonyos jogokat gyakorolhat a Tulajdonos által feldolgozott Adatokra vonatkozóan.

Konkrétan, a Felhasználónak joga van a következők végrehajtásához:

 • Visszavonhatja bármikor a hozzájárulását. A Felhasználónak joga van érvényteleníteni a saját beleegyezését, akkor is, ha korábban beleegyezését adta a Személyes Adatai feldolgozásába.
 • Tiltakozhat a saját Adatainak feldolgozása ellen. A Felhasználónak joga van ellenezni Adatainak feldolgozását, ha a feldolgozást a beleegyezésétől eltérő jogalapon hajtják végre. További részleteket az alábbi külön fejezetben talál.
 • Hozzáférhet az Adatokhoz. A Felhasználónak jogában áll megtudni, hogy a Tulajdonos hogyan kezeli az Adatokat, közöljék vele a feldolgozás bizonyos aspektusait, és kapjon egy másolt példányt a feldolgozás alatt álló Adatokból.
 • Ellenőrizhet és javításokat kérhet. A Felhasználónak jogában áll ellenőrizni az Adatai pontosságát, és kérheti, hogy frissítsék vagy javítsák azokat.
 • Korlátozhatja Adatai feldolgozását. A Felhasználónak, bizonyos feltételek mellett, jogában áll visszatartani az Adatainak feldolgozási eljárását. Ebben az esetben a Tulajdonos semmilyen más célra nem használhatja az Adatokat, csak tárolásra.
 • Személyes adatait törölni vagy más módon eltávolítani. A Felhasználónak, bizonyos körülmények között, joga van ahhoz, hogy Adatait a Tulajdonossal töröltesse a rendszerből.
 • Megkaphatja a saját Adatait, és továbbíthatja azokat egy másik Adatfelügyelőnek. A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy strukturált, a legáltalánosabb formában használt és gépileg olvasható formátumban kapja meg Adatait, és ha technikailag kivitelezhető, átviheti Adatait problémamentesen egy másik Adatfelügyelőnek. Ez a rendelkezés érvényesíthető feltéve, hogy az Adatokat automatizált módon dolgozzák fel, és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezésén alapul, egy olyan szerződésbe ágyazva, amelynek a Felhasználó része vagy szerződéskötés előtti kötelezettségeknek tesz eleget ezáltal.
 • Panaszt nyújthat be. A Felhasználónak jogában áll az igényét/sérelmét az illetékes adatvédelmi hatóságuk elé terjeszteni.
A Feldolgozással kapcsolatos tiltakozáshoz való jog.
Ahol a Személyes Adatokat közérdekből feldolgozzák fel, a Tulajdonosra háruló hivatalos hatósági szerepkörből kifolyólag vagy a Tulajdonos jogos érdekeltségei érdekében jár el, a Felhasználó kifogást emelhet az ilyen feldolgozással kapcsolatban, azáltal hogy kiemeli ezt a különleges helyzetet, amivel indokolja a kifogást. A Felhasználónak tudnia kell azonban, hogy Személyes Adatainak közvetlen marketing célokból történő feldolgozásakor bármikor bejelentheti tiltakozását a Feldolgozás ellen anélkül, hogy bármilyen indokolást adnia kellene emiatt. Ha a Felhasználó meg szeretné tudni, hogy a Tulajdonos a Személyes Adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza-e fel, hivatkozhat a jelen dokumentum ide vonatkozó részeire.

Hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat?
A Tulajdonos számára címzett, a Felhasználói jogok gyakorlásával kapcsolatos bármilyen kérés, jelen dokumentumban található elérhetőségeken keresztül történik. Fent említett kérelmekhez való jog díjmentesen gyakorolható, és a Tulajdonosnak a lehető legrövidebb időn, minden esetben egy hónapon belül kezelnie kell.

Süti szabályzat

Ez a Weboldal használ Sütiket. A Felhasználó a Süti Szabályzatban talál további információkat, illetve részletes Süti értesítéseket.

További információ az Adatgyűjtésről és feldolgozásról

Jogi eljárás
A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos jogi célból felhasználhatja a Bíróságon, vagy egy előrelátható perhez vezető stádiumban, abban az esetben, ha a jelen Weboldal vagy a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások helytelen használata merül fel.
A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal a ténnyel, hogy a Tulajdonos kötelezhető arra, hogy nyilvánosságra hozza a Személyes Adatokat hatósági felkérésre.

További információ a Felhasználó Személyes Adatairól
A jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő információk mellett jelen Weboldal további kontextuális információkat adhat a Felhasználónak kérésre bizonyos Szolgáltatásokkal, illetve Személyes Adatok begyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás
Üzemeltetési és karbantartási célokból jelen Weboldal és bármilyen harmadik féltől származó szolgáltatás összegyűjtheti azokat a fájlokat, amelyek ezen a Weboldalon történő interakciókat rögzítik (rendszernaplók), illetve más Személyi Adatokat (mint például az IP-címet) használnak erre a célra.

Jelen szabályzatba nem foglalt információk
A Tulajdonos bármikor rendelkezésre áll további részletekkel a Személyes Adatok gyűjtéséről vagy feldolgozásáról kapcsolatban. Kérjük, olvassa el jelen dokumentum elején található elérhetőségi adatokat.

Hogyan kezelik a “Ne kövesse nyomon (Do Not Track)” kéréseket
Ez a Weboldal nem támogatja a “Ne kövesse nyomon” kéréseket.
Annak ellenőrzésére, hogy a Weboldal egy harmadik fél által használt szolgáltatásainak bármelyike tiszteletben tartja-e a “Ne kövesse nyomon” kéréseket, kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot.

Az adatvédelmi szabályzatba foglalt módosítások
A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa jelen adatvédelmi szabályzatot. Ebben az esetben értesíti a Felhasználóit ezen az oldalon, esetleg ezen a Weboldalon (ie honlapon) és / vagy – amennyire csak technikailag és jogilag megvalósítható – értesítést küld a Felhasználónak bármilyen kapcsolattartási elérhetőségen keresztül, ami a Tulajdonos rendelkezésére áll. Célszerű gyakran áttekinteni ezt az oldalt, ellenőrizve az oldal alján feltüntetett ​​utolsó módosítási dátumot.

Amennyiben a módosítások befolyásolják a, Felhasználó hozzájárulása alapján végzett, feldolgozási tevékenységeket, akkor a Tulajdonosnak, szükség esetén, új hozzájárulást kell kérnie a Felhasználótól.

Meghatározások és jogi hivatkozások

Személyes Adatok (vagy Adatok)
Bármilyen információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval – ideértve a személyi azonosítószámot is – lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Felhasználási Adatok
A jelen Weboldalon automatikus módon begyűjtött információ (vagy jelen Weboldalt igénybe vevő harmadik fél szolgáltatásai), magába foglalhatja azon Felhasználó által használt személyi számítógép IP címét, vagy domain nevet, aki ezt az Weboldalt használja, továbbá az URI (Uniform Resource Identifier – egységes erőforrás-azonosító) címeket, a kérés idejét, a kérésnek a szerverre történő elküldését és annak módját, a válaszban kapott fájl méretét, a numerikus kódot, amely jelzi a szerver válaszának állapotát (például sikeres kimenetel, hiba stb.), a származási országot, a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének jellemzőit, az idővel kapcsolatos információkat, ami a honlap látogatását jellemzik (pl. az Alkalmazáson belül mennyi időt töltöttek el minden oldalon), és az Alkalmazásban követett útvonal részleteit, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, valamint egyéb paramétereketet az eszköz operációs rendszeréről és / vagy a Felhasználó informatikai környezetéről.

Felhasználó
A megnevezés arra az egyénre vonatkozik, aki ezt az Weboldalt használja, illetve, hacsak másképpen nincs meghatározva, megegyezik az Adatalannyal.

Adatalany
Az a természetes személy, akire a Személyes Adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adatellenőr)
Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más testület, amelyet az Adatfelügyelő feljogosít, az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően, a Személyes Adatok feldolgozására.

Adatfelügyelő (vagy Tulajdonos)
Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, amely egyedül vagy másokkal egyetemben, meghatározza a Személyes Adatok feldolgozásának célját és eszközeit, beleértve a Weboldal működtetésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Az Adatfelügyelő, hacsak nincs másként meghatározva, a Weboldal Tulajdonosa

Jelen Weboldal (vagy jelen Alkalmazás)
A Felhasználó Személyes Adatait összegyűjtő és feldolgozó eszköz.

Szolgáltatás
A Weboldal által nyújtott szolgáltatás, ahogyan azt a relatív kifejezések (ha rendelkezésre állnak) leírják és ezen a honlapon / alkalmazásban bemutatásra kerülnek.

Európai Unió (vagy EU)
Hacsak nincs explicit módon másképpen kiemelve, jelen dokumentum az Európai Unióra történő hivatkozásai magukba foglalják az Európai Unió valamennyi jelenlegi tagállamát és az Európai Gazdasági Térséget.

Sütik
A Felhasználó eszközén tárolt kis méretű adatok.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, beleértve az EU 2016/679-es számú rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) 13/14-es cikkelyét is.

Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik, hacsak jelen dokumentumban másképpen nem hivatkoznak rá.

Legutóbbi frissítés dátum: 2019, Március 13.