Süti Szabályzat

A Sütik a böngészőbe telepített kódrészekből állnak, amelyek segítséget nyújtanak a Tulajdonosnak abban, hogy a Szolgáltatást a megszabott céloknak megfelelően nyújtsa. A Sütik telepítésének egyes céljaira a Felhasználó beleegyezésére is szükség lehet.

Amennyiben a Sütik telepítése beleegyezésen alapul, az ilyen hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható a jelen dokumentumba foglalt útmutató szerint.

Aggregált statisztikai célokat szolgáló és technikai sütik

Ez a Weboldal Sütiket használ a Felhasználó site-on belüli aktivitásásnak mentésére és más, a Weboldal működtetéséhez feltétlenül szükséges, tevékenységek elvégzésére, például a forgalom elosztására vonatkozóan.

A preferenciák, az optimalizálás és a statisztikák mentésével kapcsolatos tevékenység

Ez a Weboldal Sütiket használ a böngészési preferenciák mentésére és a Felhasználó böngészési tapasztalatainak optimalizálására. Ezen Sütik közé tartoznak például a nyelvi és devizahasználati beállítások, illetve a honlap Tulajdonosa által közvetlenül alkalmazott első fél statisztikák kezelése.

Más típusú Sütik, illetve egy harmadik fél által telepített Sütik

Az alább felsorolt ​​szolgáltatások némelyike ​anonimizált és összesített formában statisztikákat gyűjt össze, és nem igényli a Felhasználó beleegyezését, vagy azt a Tulajdonos – attól függően, hogy azoknak milyen jellege van – egy harmadik fél segítsége nélkül kezelheti.

Ha bármelyik harmadik fél által működtetett szolgáltatás szerepel az alábbi eszközök között, ezek felhasználhatók a Felhasználó böngészési szokásainak nyomon követésére – az itt megadott adatokat beleértve és a Tulajdonos tudomása nélkül. Kérjük, részletesen olvassa el a felsorolt ​​szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát.

Analytics

Jelen szakaszban taglalt szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a webes forgalmat, és felhasználható legyen a Felhasználó viselkedésének nyomon követésére.

Google Analytics (Google Inc.)
A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google az összegyűjtött Adatokat arra használja, hogy a gyakorlatba ültetett Weboldalt nyomon kövesse és vizsgálja, annak tevékenységéről jelentéseket készítsen és a többi Google szolgáltatással osztja azokat meg.
A Google az összegyűjtött Adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatában szereplő reklámok kontextualizálására és személyre szabására.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekOpt Out (Letiltás). Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Google Analytics anonimizált IP-címmel (Google Inc.)
A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google az összegyűjtött Adatokat arra használja fel, hogy a gyakorlatba ültetett Weboldalt nyomon kövesse és vizsgálja, annak tevékenységéről szóló jelentéseket készít és a többi Google szolgáltatással osztja azokat meg.
A Google az összegyűjtött Adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatában szereplő reklámok kontextualizálására és személyre szabására.
A Google Analytics ezen integrációja névtelenné teszi, azaz elrejti az IP-címét. Úgy működik, hogy rövidíti a felhasználók IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró, államokban. Csak kivételes esetekben küldik el a teljes IP-címet a Google szerverére, és rövidítik az Egyesült Államokon területén belül is.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekOpt Out (Letiltás). Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Tartalom megjelenítése külső platformokról

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a külső platformokon tárolt tartalmakat a Felhasználó közvetlenül a Weboldalon tekintse meg, amire reagálni is tud.
Ez a fajta szolgáltatás továbbra is gyűjthet webes forgalmi adatokat azoknak az oldalaknak, ahol a szolgáltatás telepítve volt, akkor is, ha a Felhasználók nem használják azt.

Google Térkép widget (Google Inc.)
A Google Térkép egy olyan térkép megjelenítési szolgáltatás, amelyet a Google Inc. szolgáltat, és lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy ilyen típusú tartalmakat foglaljon bele az oldalába.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi Pajzs tagja

Címkekezelés

Ez a fajta szolgáltatás segíti a Tulajdonost a Weboldalhoz szükséges címkék vagy parancsfájlok központosított kezelésében.
Ennek eredményeképpen a Felhasználók Adatai bekerülnek a szolgáltatások rendszerébe, ami bizonyos esetekben ezen Adatok visszatartásához vezethet.

Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager egy címkézési szolgáltatás, amelyet a Google LLC biztosít.
Begyűjtött Személyes Adatok: Sütik és Felhasználási Adatok

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi Pajzs tagja

A Sütik telepítésével kapcsolatos hozzájárulás megadása vagy visszavonása

Jelen dokumentumban meghatározottakon kívül a Felhasználó közvetlenül kezelheti a Sütik beállításait saját böngészőjéből, és megakadályozhatja – például – egy harmadik fél Sütijeit a telepítésben.
A böngésző beállításai lehetővé teszik a múltban telepített Sütik törlését is, beleértve azokat a Sütikét is, amelyek esetleg elmentették a Sütik telepítéséhez szükséges eredeti felhasználói hozzájárulást ezen a honlapon.
A Felhasználó például információkat találhat arról, hogyan kezelheti a Sütiket a leggyakrabban használt böngészőkben a következő címeken: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari és Microsoft Internet Explorer.

Egy harmadik fél által telepített Sütikre vonatkozólag a Felhasználó saját belátása szerint állíthatja be preferenciáit, valamint visszavonhatja hozzájárulását a kapcsolódó opt-out (visszavonás) linkre kattintva (amennyiben az rendelkezésre áll), vagy a harmadik fél adatvédelmi szabályzatában megfelelő eszközök igénybevételével, illetve felveheti a kapcsolatot közvetlenül a harmadik féllel is .

Mindamellett, a Tulajdonos tájékoztatja a Felhasználót, hogy az kísérje figyelemmel az EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance – Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség – EU), a Hálózati Hirdetési Kezdeményezés (Network Advertising Initiative – Egyesült Államok) és a Digital Advertising Alliance (Digitális Hirdetési Szövetség – Egyesült Államok), a DAAC (Digital Advertising Alliance Canada – Digitális Hirdetési Szövetség – Kanada), a DDAI (Data-Driven Advertising Initiatives – Adatközpontú Hirdetések Kezdeményezése – Japán), vagy egyéb hasonló szolgáltatásokat. Az ilyen kezdeményezések lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy ellenőrizze a követési preferenciáikat a legtöbb hirdetési eszköz esetében. A Tulajdonos tehát azt ajánlja, hogy a Felhasználó vegye igénybe a jelen dokumentumban szereplő információk mellett a fent említett forrásokat is.

Tulajdonos és Adatfelügyelő
S.C ProLight Hunt S.R.L. [Romania Hunting]
410170 ORADEA, Bihor, Romania, Sofiei u. 17 sz.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: J5/3111/2017
EGYEDI AZONOSÍTÓ: 38610740
office@romania-hunting.com

Mivel a Tulajdonos nem tudja technikailag ellenőrizni a Weboldalon használt szolgáltatásokon keresztül telepített harmadik fél Sütijeit és más nyomkövető rendszereit, a harmadik fél által telepített Sütik és nyomkövető rendszerekre vonatkozó konkrét hivatkozásokat indikatívnak kell tekinteni. A teljes körű tájékoztatás érdekében a Felhasználót arra kérjük, olvassa el a jelen dokumentumban bemutatott ​​harmadik féltől származó szolgáltatásokra érvényes adatvédelmi szabályzatot.

Tekintettel a Sütikre alapuló technológiák azonosítását meghatározó objektív összetettségre, a Felhasználót arra kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Tulajdonossal, ha további információt szeretne kapni a Sütik ezen konkrét Weboldalon történő használatáról.

Meghatározások és jogi hivatkozások Személyes Adatok (vagy Adatok)

Bármilyen információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval – ideértve a személyi azonosítószámot is – lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Felhasználási Adatok
A jelen Weboldalon automatikus módon begyűjtött információ (vagy jelen Weboldalt igénybe vevő harmadik fél szolgáltatásai), magába foglalhatja azon Felhasználó által használt személyi számítógép IP címét, vagy domain nevet, aki ezt az Weboldalt használja, továbbá az URI (Uniform Resource Identifier – egységes erőforrás-azonosító) címeket, a kérés idejét, a kérésnek a szerverre történő elküldését és annak módját, a válaszban kapott fájl méretét, a numerikus kódot, amely jelzi a szerver válaszának állapotát (például sikeres kimenetel, hiba stb.), a származási országot, a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének jellemzőit, az idővel kapcsolatos információkat, ami a honlap látogatását jellemzik (pl. az Alkalmazáson belül mennyi időt töltöttek el minden oldalon), és az Alkalmazásban követett útvonal részleteit, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, valamint egyéb paramétereketet az eszköz operációs rendszeréről és / vagy a Felhasználó informatikai környezetéről.

Felhasználó
A megnevezés arra az egyénre vonatkozik, aki ezt az Weboldalt használja, illetve, hacsak másképpen nincs meghatározva, megegyezik az Adatalannyal.

Adatalany
Az a természetes személy, akire a Személyes Adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adatellenőr)
Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más testület, amelyet az Adatfelügyelő feljogosít, az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően, a Személyes Adatok feldolgozására.

Adatfelügyelő (vagy Tulajdonos)
Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, amely egyedül vagy másokkal egyetemben, meghatározza a Személyes Adatok feldolgozásának célját és eszközeit, beleértve a Weboldal működtetésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Az Adatfelügyelő, hacsak nincs másként meghatározva, a Weboldal Tulajdonosa.

Jelen Weboldal (vagy jelen Alkalmazás)
A Felhasználó Személyes Adatait összegyűjtő és feldolgozó eszköz.

Szolgáltatás
A Weboldal által nyújtott szolgáltatás, ahogyan azt a relatív kifejezések (ha rendelkezésre állnak) leírják és ezen a honlapon / alkalmazásban bemutatásra kerülnek.

Európai Unió (vagy EU)
Hacsak nincs explicit módon másképpen kiemelve, jelen dokumentum az Európai Unióra történő hivatkozásai magukba foglalják az Európai Unió valamennyi jelenlegi tagállamát és az Európai Gazdasági Térséget.

Sütik
A Felhasználó eszközén tárolt kis méretű adatok.

Jogi információ

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, beleértve az EU 2016/679-es számú rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) 13/14-es cikkelyét is.
Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik, hacsak jelen dokumentumban másképpen nem hivatkoznak rá.

Legutóbbi frissítés dátum: 2019, Március 13.